بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول را 22 تا 25 مهر ماه سال 95 سازماندهی و برگزار نماید.
تاریخ برگزاری : 95/07/22 تا 95/07/25
مجری برگزاری : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

سایر اخبار نمایشگاهی