بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل

نمایشگاه مذکور در افغانستان برگزار می شود و گروه های کالایی موجود در این نمایشگاه شامل خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، تجهیزات و دستگاه های استخراج معدن ، پوست و چرم ، رنگ و پوشش های ساختمانی ، عمران و راه سازی و خدمات شهری می شود.
تاریخ برگزاری : 95/06/16 تا 95/06/19
مجری برگزاری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

سایر اخبار نمایشگاهی