بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

سومین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و آتش نشانی و امداد و نجات

امروزه در کشورهای صنعتی توسعه یافته نظام مدیریت HSE به عنوان یکی از محورهای تأثیرگذار در افزایش بهره وری، توسعه پایدار و بهبود کیفیت مطرح است، بهبود و ارتقاء سیستم HSE در سازمان ها، سبب افزایش بهره وری و رونق اقتصادی می شود و بقای سازمان ها در بازار رقابت جهانی به صیانت از سه عامل کلیدی، نیروی انسانی، سرمایه و محیط زیست وابسته است.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 77517040


تاریخ برگزاری : چهارشنبه 95/07/14 تا شنبه 95/07/17
مجری برگزاری : شرکت پترو اطفاء حریق نگاه

سایر اخبار نمایشگاهی