بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و پتروشیمی بمبئی

نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و پتروشیمی بمبئی در روزهای 11 الی 13 شهریور در هندوستان برگزار می شود.
تاریخ برگزاری : 95/06/11 تا 95/06/13
مجری برگزاری : شرکت همایش سازمان پیشگام

سایر اخبار نمایشگاهی