بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

ایران در نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی و تکنولوژی فرآوری وابسته به استانبول

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی و تکنولوژی فرآوری وابسته به استانبول در ترکیه برگزار می شود.
تاریخ برگزاری : 95/06/11 تا 95/06/14
مجری برگزاری : شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان

سایر اخبار نمایشگاهی