بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی – نوشیدنی و مواد اولیه مسکو-روسیه PRODEXPO

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی – نوشیدنی و مواد اولیه در مسکو و توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران برگزار می شود.

از طریق شماره 02122662690 و سایت www.iranfair.com اطلاعات بیشتر را مشاهده نمایید.

تاریخ برگزاری : 95/11/18 تا 95/11/22
مجری برگزاری : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

سایر اخبار نمایشگاهی