بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسقط

به گفته ی رییس بخش خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان پاویون ایران در نمایشگاه های نفت و گاز عمان و ترکمنستان مستقر می شود.
تاریخ برگزاری : 95/01/02 تا 95/01/04
مجری برگزاری : شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان

سایر اخبار نمایشگاهی