بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

سومین نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

سومین نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری : سه شنبه 95/06/23 تا جمعه 95/06/26

سایر اخبار نمایشگاهی