بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

هفتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته

نمایشگاه نوشیدنی و آشامیدنی با همکاری و مشارکت پنج انجمن تخصصی صنایع غذایی شامل انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران ، انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران ، انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران ، انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران و انجمن وارد کنندگان با محوریت کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عنوان یک فراتشکل مادر برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری : سه شنبه 95/06/23 تا جمعه 95/06/26

سایر اخبار نمایشگاهی