بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی پلاستیک، پتروشیمی، چاپ و بسته بندی دهلی نو

بر اساس گفته های علیرضا الهی مدیرعامل شرکت بین المللی بیوتی اسکای ایران با در اختیار گرفتن یکی از بهترین موقعیتهای مکانی زمینه ی حضوری پر رنگ را فراهم کرده است.
تاریخ برگزاری : 95/01/17 تا 95/01/19
مجری برگزاری : شرکت طراحان صدر بنیس

سایر اخبار نمایشگاهی