بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

دومین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران

دومین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندی های شرکت های خودرو ساز ، قطعه ساز و سایر شرکت ها ، موسسات و نهاد های علمی ، پروژه ای و خدماتی که در داخل ایران فعالیت می کنند ، می باشد.

تاریخ برگزاری : جمعه 95/11/09 تا دوشنبه 95/11/12
مجری برگزاری : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

سایر اخبار نمایشگاهی