بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری : پنج شنبه 95/09/25 تا یکشنبه 95/09/28

سایر اخبار نمایشگاهی