بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

نخستین نمایشگاه صنایع کوچک و خطوط تولیدی در افغانستان - کابل

به گفته ی مدیر برگزاری این نمایشگاه تا کنون نمایشگاهی در خارج از کشور برای ارائه و عرضه ماشین آلات صنعتی ایران برگزار نشده و با برپایی این نمایشگاه در افغانستان صادرات ماشین آلات و خطوط تولیدی کشور آغاز می شود.
تاریخ برگزاری : 95/04/21 تا 95/04/25
مجری برگزاری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

سایر اخبار نمایشگاهی