بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

پاویون ایران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی شیلات در شهر فوزو

نمایشگاه مذکور در چین با حضور شرکت مرآت تجارت سپاهان به عنوان نماینده کمیته برگزار کننده نمایشگاه بین المللی تخصصی شیلات برگزار می شود.
تاریخ برگزاری : 95/03/14 تا 95/03/16
مجری برگزاری : شرکت مرآت تجارت سپاهان

سایر اخبار نمایشگاهی