بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading
بروزرسانی عکس امنیتی
loading

پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی، ارتباط منسجم و مرتبط با یکدیگر ندارد. یکی از اهداف نمایشگاه، ایجاد هم افزایی بیشتر بین شهرداری های سراسر کشور می باشد که این نمایشگاه بدلیل گردآوری آنها در یک محدوده زمانی خاص، باعث می شود تا امکان تبادل تجربیات بین شهرداری ها بیشتر شود.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 22740376

تاریخ برگزاری : دوشنبه 95/03/03 تا چهارشنبه 95/03/05
مجری برگزاری : کانون تبلیغاتی آوای موفق

سایر اخبار نمایشگاهی