جدیدترین محصولات

مشاهده لیست

مقالات

مشاهده لیست

12نظر

دیزل ژنراتور چیست و چه ویژگی هایی دارد

دیزل ژنراتورها جایگزین و منبع قابل اعتماد برای ولتاژ و نیروی برق هستند و اغلب توسط خانه ها و کسب و کارها استفاده می شوند. ژنراتورهای دیزلی با استفاده از یک آلترناتور و یک موتور دیزل برق تولید می کنند. موتور از سوخت دیزل برای کار خود استفاده می کند. موتور (به عنوان RPM منعکس شده) توسط یک آلترناتور به یک جریان الکتریکی قابل استفاده تبدیل می شود. این جریان سپس به ساختمان هایی که به شبکه متصل هستند، توزیع می شود. ژنراتورها بخش مهمی از یک سیستم قدرت شرکت ها هستند، به ویژه آن دسته از شرکت هایی که بخش صنعتی فعالیت دارند.

محصولات ویژه

مشاهده لیست

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور یک وسیله ی قابل اعتماد برای مواقعی است که جریان برق قطع می شود. دیزل ژنراتور یک جریان ثابت و بدون تناوب را ایجاد کرده و عمر آن ها بالاتر از سایر دیزل ژنراتور هاست و مصرف سوخت کم تری هم دارند اما باید به تعمیر و نگهداری آن ها توجه کافی داشت.