شیشه سکوریت

شیشه سکوریت، شیشه هایی هستند که به مراتب مقاوم تر از شیشه های معمولی می باشند. این بدان معناست که برای شکسته شدن به ضربات قوی تری نیاز است و همچنین زمانی که می شکنند به قطعات کوچک تبدیل می شوند .

شیشه های سکوریت از شیشه باز پخت شده تحت فرایند حرارتی ساخته می شود این فرایند منجر به افزایش مقاومت مکانیکی در برابر ضربه و لرزش شده و سپس از شکستن تبدیل به قطعات کوچک و منظم و معمولا مربع شکل به جای قطعات تیز و بلند و خطرناک می شوند که خطرات جراحتی بسیار کمتری دارد .

شیشه های سکوریت در صنایعی مانند ساختمان سازی ، اتومبیل و حمل و نقل همانند دیگر محدوده ها کاربرد فراوانی دارد . شیشه های جلو اتومبیل و پنجره ها ، به بخش های شیشه ای نمای ساختمان درب کشویی شیشه ای و پارتیشن در خانه ها و ادارات و مبلمان شیشه ای مانند نیز از این نوع شیشه همراه با ترکیب دیگر فن آوری ها استفاده می شود .

شیشه سکوریت به سازندگان و معماران اجازه استفاده بیش تری از شیشه در ساختمان را می دهند و آن را مطابق با استاندارد های ایمنی جهانی در بالاترین سطح می کنند .