انواع سنسوردر درب های اتوماتیک تلسکوپی

درب های تلسکوپی یک مزیت بزرگ برای فضاهای کوچک می باشند،درب های تلسکوپی برای به حداکثر رساندن عرض ورودی و خروجی و سهولت در رفت و آممد طراحی شده اند ومی توانند در ورودی های باریک یک فضای کاملآباز و عریض ایجاد کنند.

درب تلسکوپی به طور معمول قابلیت باز کردن 55تا60درصد از عرض ساختار را دارد مهم ترین بخش از درب های اتوماتیک را سنسور درب تشکیل می دهد سنسور ها با توجه به نوع درب و موقعیت قرارگیری انواع مختلفی دارند یکی از انواع رایج سنسورها که در درب های تلسکوپی کاربرد دارد سنسور اینفرارد می باشد.


سنسورهای اینفرارد به دو دسته اکتیو و پسیو تقسیم می شوند.سنسورهای اینفرارد اکتیو قابلیت تشخیص حضور در حالت حرکت و ایستاده را دارا بوده و در برابر خطاهای تأثیر منفی بازتاب ،نور خورشید و نورهای مصنوعی ایمن است.

آن ها از سطح بازتاب بر روی زمین عکس گرفته وتغییر در ویژگی و ظاهر هر یک از این بازتاب ها به منزله وجود شخص ویا شی در محدوده تشخیص بوده و باعث فعال شدن رله سنسور شده ودر نهایت منجر به باز شدن درب می شود.


سنسور اکتیو برای تشخیص متکی به باز خورد تشخیص تغییر در محدوده تحتپوشش می باشد.با ارسال یک جریان پابت از محرک ،این سنسورها میزان تعقیرات را نسبت به میزان پیشین اندازه گیری ومقایسه می کند.

از آن جایی که این تماس رفت و آمد دائمی است ،حسگرهای فعال تعداد قابل توجهی انرژی بیش تری نسبت به سنسورهای پسیو مصرف می کنند.

نوع دیگر این سنسورها از نوع پسیو می باشد این سنسورها حرارت بدن را تشخیص می دهند.سنسورهای مادوم قرمز به طور گسترده در سیتم های امنیتی و حفاظتی استفاده می شود.


زمانی که سنسور به صورت آماده به کار تنظیم می شود،سنسورهای تشخیص حرکت فعال می گردند.هنگامی که سنسور گرم می شود تشخیص حرکت و گرما را درمحیط اطراف می دهد و ایجاد یک شبکه محافظ می نماید و عملکرد دستوری باز شدن درب را صادر می نماید.

از انواع دیگر سنسورها که در درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی به کار می روند ،سنسورهای میکروویو می باشند.مایکروویو اشعه الکترو مغناطیسی است که محدوده فرکانس 3%تا 300گیگا هرتز می باشد.


این امواج بیش تر برای مسائلی غیر از رادیو و تلوزیون استفاده می شوند.برخلاف دیگر امواج ،این امواج پرتو های باریک هستند که با مشخصه هایی مانند پهنای باند وسیع ونرخ انتقال داده منتقل می شوند.

این امواج در سیستم های امنیتی ئ حفاظتی کاربرد وسیعی دارد.آن ها فرکانس سیگنال های منتقل و منعکس شده راثبت و مقایسه می کنند.افراد و اشیاء با حرکت و ورود به محدوده تشخیص و تحت پوشش سنسور،باعث نابرابری توازن بین فرکانس های ساطع شده و دریافت شده می شوند،درنتیجه رله سنسور فعال شده و باعث بازشدن درب می گردد.

سنسورهای ،مایکروویو دارای یک محدوده تشخیص بزرگ می باشند،آن ها می تواند یک تک حرکت را تشخیص داده ویا ترافیک دوجهته را تشخیص دهند و می توانند در اطراف درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی نصب شوند و عملکرد تشخیص خوب ،بدون تأثیر حرکت درب بر روی امواج سنسور داشته باشند.