درب های اتوماتیک شیشه ای قوسی برای چه مکان هایی مناسب می باشند

زمانیکه ترجیح می دهیم ظاهر خاص و زیبای درب گردان و منحنی را در ورودی خود داشته باشیم اما نیا ز به محدود کردن دسترسی باشد و فضای کمی در اختیار باشد،درب های اتوماتیک شیشه ای قوسی را ه حل بسیار ایده آلی است.

درب های اتوماتیک قوسی ،دو مجموعه مزیت درب های کشویی قوسی و ظاهر ظریف به همراخ ظرفیت بالا و سهولت درعبور را ارئه می دهند.

به لطف ظاهر منحنی ورودی بزرگتری نسبت به درب های کشویی ساده با همان اندازه نصب،حتی در فضاهای کوچک تر ارائه می دهند و همزمان ظاهر جذابتر و تأثیر گذارتری ایجاد می کنند.


در درب اتوماتیک شیشه ای باید سطح بالایی از امنیتی حاصل شود که حوادث تقریبابه طور کامل از بین بروند.علاوه براین تحولات مهندسی در واحد های درایو در کنار نرم افزارهای کنترلر میکرو پروسسورها در جهت ساده تر شدن،منظم و خلوت تر شدن اپراتور های درب اتوماتیک شدهه و در نتیجه در زمینه خدمات و نگهداری و سرویس بسیار آسان تر شده اند.

عملکرد درب های اتوماتیک امروزی به سمت بالاتر بردن سرعت،عدم وقفه در رفت و آمد ایمنی بیش تر در آن ها رفته به سمت بالاتر بردن سرعت ،عدم وقفه در رفت و آمد و ایمنی بیشتر در آن ها رفته است که این عملکرد ها از طریق اپراتور درب اتوماتیک اجرا می شوند.

اپراتور های درب اتوماتیک شیشه ای قوسی انواع مختلفی از لحاظ عملکرد دارند.به طور کلی اپراتور ها از طریق دستی،فشار دکمه،سنسور ،ریموت کنترل وسیستم ورودی فعال می شوند.از لحاظ عملکرد دارند.ب طور کلی اپراتورها از طریقدستی،فشار دکمه،ریموت کنترل وسیستم کنترل ورودی فعال می شوند.

اپراتور ها را میتوان در حالت های باز و بسته کردن درب به صورت اتوماتیک ،تعیین میزان باز شدن درب،توالی باز شدن،عملکرد ریست،تعیین نوع قفل وتغییر آن به حالت قفل کلید سوئیچ جهت جلوگیری از ورود غیر مجاز،عملکرد باز شدن درب به تعداد باز تعریف شده برنامه ریزی کرد.


عملکرد ایمن درب های اتوماتیک ،توسط اپراتور درب ها امکان پذیر است .اپراتورها هنگام قطع برق و مواقع اضطراری در حالت معکوس قرار می گیرند ومیزان حساسیت تنظیمات معکوس در حالت باز یا بسته قابل تنظیم می باشد.

از دیگر قابلیت های اپراتور های درب اتوماتیک ،محافظت در برابر عدم بسته شدن درب بر روی انگشت فرد می باشد که در چنین مواقعی اپراتور درب به سرعت عمل کرده و درب باز می شود.


از موارد دیگر عملکرد ایمنی اپراتورها می توان به حالت ایمنی سرعت درب که به صورت اتوماتیک طبق وزن درب و فشار تنظیم می شود وهمچنین ذخیره تنظیمات در مواقع قطع برق اشاره کرد.اپراتور ها از عملکرد هشدار حریق نیز برخوردار هستند.