درب های اتوماتیک لولایی مناسب چه مکان هایی می باشند

درب های لولایی از میان سه نوع اصلی درب های اتوماتیک ساده ترین نوع نصب را داشته و به طور کلی از لحاظ اپراتوری که می تواند بر روی درب های موجود نصب گردد، ارزان ترین نوع آن هاست. اگرچه در نصب سنسور و اکتیویتور، رعایت احتیاط ضرور است.

اکثر اپراتورهای درب های لولایی با حالت های مختلف باز شو مانند تمام اتوماتیک، فشاری و یا دستی سازگار هستند.

درب اتوماتیک شیشه ای لولایی به دو دسته تقسیم می شوند: توان بالا و توان پایین.


درب های توان بالا برای مدیریت جریان ترافیک سنگین که معمولا در مکان های عمومی و پر تردد می باشد، طراحی شده اند. در اکثر مواقع این درب ها با ابزار ایمنی جهت جلوگیری از آسیب به افراد در اثر برخورد تجهیز می شوند.

این درب ها راه حل منعطفی جهت مراکز فروش، درمان و حمل و نقل می باشند و می توانند جریان ترافیک روان، با سرعت، اتوماتیک و بدون نیاز به دست را ایجد نمایند. دربهای لولایی با توان کم، همانطور که از نام آن پیداست سرعت عملکرد پایین داشته، انرژی نیروی محرکه کاهش یافته ای دارد. این بدان معناست که نیاز به ابزارهای ایمنی می توانند در برخی شرایط حذف شوند. به طور کلی درب اتوماتیک شیشه ای لولایی کم توان باید بعنوان درب های خارجی و با استفاده کمتر کاربرده شوند، آن ها جهت مقرون به صرفه بودن، دسترسی قابل اطمینان و ساده افراد مسن، ناتوان و یا خانوادگی طراحی شده اند.