درب های اتوماتیک شیشه ای گردان

درب های شیشه ای گردان جزئی از نما محسوب می شوند.آن ها نقطه تمرکز محل وروردی به عنوان معرف ساختمان می باشند.به کمک استفاده از درب های گردان زیبا از لحاظ معماری ،می توان یک احساس اولیه بسیار عالی به بازدید کنندگان بخشید.

درب های گردان از لحاظ جنس نامحدود هستند و می توان آن ها را با هر نوع سبک معماری هماهنگ ساخت.ویژگی درب های شیشه ای گردان در این است که نحوه عملکرد افرادی که وارد و خارج می شوند برای افراد داخل قابل مشاهده می باشد.


یکی از مزیت های بزرگ درب اتوماتیک شیشه ای ،کارایی آن ها در حرکت افراد به داخل و خارج ساختمان می باشد.برخلاف درب های دیگر افراد می توانند بدون نیاز به فضای ی بیش تر از ورودی های استاندارد همزمان داخل و خارج شوند.

این مزیت در ساختمان های پر رفت آمد کارایی بیش تری دارد.

درب های شیشه ای اتوماتیک گردان دارای سنسور های حفاظتی کنترل سرعت می باشد که از حرکت سریع و فشار آوردن بیش از حد افراد به درب جلوگیری می کند.

عملکرد بدون صدا به واسطه استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها در زمینه تسمه ها و دنده ها ،قابلیت استفاده از سنسورهای بسیار حساس جهت جلوگیری از فشار به افراد ناتوان،هشدار حریق و عملکرد بسته شدن یا باز شدن اضطراری درب،اجتناب از برخورد و حالت امنیتی در شب،قابلیت تنظیم به صورت قفل شدن درب پس از ورود هر نفر و نیاز به تائیدیه برای باز شدن و اجازه ورود به افراد بعدی و تشخیص فلزات و اشعه ،از دیگر مزیت های درب های شیشه ای اتوماتیک گردان می باشند.


درب اتوماتیک شیشه ای گردان را می توان مانند درب های معمولی در مواقع قطع برق و شرایط جدی نامناسب به حالت دستی استفاده کرد وهمچنین درب های غیر اتوماتیک گردان به سادگی قابل تعقیر به درب های اتوماتیک می باشد.

از دیگر مزیت های درب های گردان عملکرد بازبودن درب،همزمان با بسته بودن آن می باشد.از این رو به طرز فزاینده ای ،مانع نفوز هوا به داخل و خارج ساختمان می شوند.


عایق بودن درب های گردان،مانع بسیار خوبی جهت جلوگیری از ورود صدای بیرون و گرد وغبار به داخل ساختمان می شود و از بیرون رفتن گرما در فصل سرما و هوای مطبوع وخنک داخل در فصل های گرم جلوگیری کرده که تأثیر بسزایی در صرفه جویی در انرژی دارند.