جدیدترین محصولات

مشاهده لیست

مقالات

مشاهده لیست

12نظر

هواکش

هواکش از طریق جابجایی و انتقال هوای ناپاک و آلوده به خارج از محیط، به سلامت افراد کمک می کند. هواکش وسیله ای است که با تهویه هوای سنگین و رطوبت بالای حمام، از رشد و نمو قارچ جلوگیری می نماید.

محصولات ویژه

مشاهده لیست

هواکش

محتوا با تعریف هواکش که وسیله ای برای تخلیه هوای ناپاک به خارج از محیط است، شروع شد. تهویه در دو نوع خانگی و صنعتی تقسیم می شود. سپس تقسیم فن بنا به کاربری در چهار گروه بیان شد. پس از آن تهویه خانگی و تقسیم بندی آن با توضیحات مفصلی ارائه گردید. در انتها مواردی که باید در خرید فن حمام مورد توجه قرار داد، بیان کردید.