تماس با فروشنده

برای اطلاع از قیمت، خرید و سوال در مورد این محصول با فروشنده در تماس باشید.

وزن (کیلوگرم بر متر)

1.57,

ضخامت دیواره اصلی (میلی متر)

3,

ضخامت سایر دیواره ها (میلی متر)

2.7,

توضیحات محصول

پروفیل میانی ثابت به عنوان ستون میانی پنجره ثابت، یکطرف بازشو و یا دو طرف بازشو، همچنین برای بخش بندی در و پنجره استفاده می گردد.

محصولات دیگر ویستا بست

محصولات مرتبط