تماس با فروشنده

برای اطلاع از قیمت، خرید و سوال در مورد این محصول با فروشنده در تماس باشید.

محفظه (حفره)

4,

وزن (کیلوگرم بر متر)

0.71,

ضخامت دیواره اصلی (میلی متر)

3,

ضخامت سایر دیواره ها (میلی متر)

2.7,

توضیحات محصول

پروفیل های آداپتور از یک طرف با به کارگیری نوار درز بندی به پروفیل گرد متصل می گردد .

محصولات دیگر ویستا بست

محصولات مرتبط