تماس با فروشنده

برای اطلاع از قیمت، خرید و سوال در مورد این محصول با فروشنده در تماس باشید.

ضخامت دیواره اصلی (میلی متر)

0.16,

ضخامت سایر دیواره ها (میلی متر)

2,

ضرایب انتقال حرارت (وات بر متر مربع کلوین)

2,

توضیحات محصول

این پروفیل برای شبکه بندی ظاهری بدون استفاده از شیشه های متعدد ، بر روی سطع شیشه چسبانده می شود .

محصولات دیگر ویستا بست

محصولات مرتبط