*** تامین مواد شیمیایی و صنعتی و آزمایشگاهی ***

شما اینجا هستید : 

 • مواد شیمیایی مرک آلمان

  • عدد

  • واحد شمارش :

لیست مواد شیمیایی و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان :1. آب اکسیژنه 2.5 لیتری هر لیتر

2. آب کروماتوگرافی2.5 لیتری هر لیتر

3. آمونیاک 2.5 لیتری هر لیتر

4. آمونیوم آیرون 11 سولفات 1کیلویی مرک آلمان

5. آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان

6. آمونیوم پر سولفات 1کیلوی مرک آلمان

7. آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان

8. آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان

9. آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک

10. آمونیوم هپتا مولیبدات 250گرمی مرک آلمان

11. اتانل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

12. اریو کروم بلک تی 100گرمی مرک آلمان

13. اتیلن گلیکول 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

14. استارچ 1کیلویی مرک آلمان

15. استات پتاسیم 1کیلویی مرک آلمان

16. استات سدیم 1کیلویی مرک آلمان

17. استن 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

18. استونیتریل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

19. استیک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

20. اگزالیک اسید 1کیلویی مرک آلمان

21. بنزوئیک اسید 1کیلویی مرک آلمان

22. بوریک اسید 1کیلویی مرک آلمان

23. تارتاریک اسید 1کیلویی مرک آلمان

24. پر کلریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هرلیتر

25. سیتریک اسید 1 کیلویی مرک آلمان

26. کلرئید ریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

27. لاکتیک اسید 2.5لیتر ی مرک آلمان هر لیتر

28. فسفریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

29. فلوئوریدریک اسید 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر

30. سولفوریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

31. نیتریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

32. اکسید باریم 1کیلویی مرک آلمان

33. اکسید روی 1 کیلویی مرک آلمان

34. اکسید جیوه 100 گرمی مرک آلمان

35. امرسیون 500میلی مرک آلمان

36. ان آمیل الکل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

37. ان هگزان 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

38. ایزو آمیل الکل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

39. باریم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان

40. بتاکاراتن 5کیلویی روش سوئیس هر کیلو

41. بوراکس 1کیلویی مرک آلمان

42. بنزن 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

43. پارافین 1کیلویی مرک آلمان

44. پارافین 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

45. پتاسیم پر سولفات 1کیلویی مرک آلمان

46. پتاسیم پر منگنات 1کیلویی مرک آلمان

47. پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی مرک آلمان

48. پتاسیم کرومات 1 کیلویی مرک آلمان

49. پتاسیم سولفات 1کیلویی مرک آلمان

50. پتاسیم سیانید 1کیلویی مرک آلمان

51. پتاسیم نیترات 1کیلویی مرک آلمان

52. پتاسیم هیدروکسید 1کیلویی مرک آلمان

53. دی پتاسیم هیدروژن سولفات 1کیلویی مرک آلمان

54. پتاسیم دی هیدروژن سولفات 1کیلویی مرک آلمان

55. پتاسیم یدید 1کیلویی مرک آلمان

56. 2پروپانل 2.5لیتری مرک آلمان ئهر لیتر

57. پریدین 1لیتری مرک آلمان

58. پیروگالول 1کیلویی مرک آلمان

59. تترا کلرید کربن 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

60. تترا هیدرا فوران 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر

61. ترایتون X100 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر

62. تریس 2.5 کیلوئی مرک آلمان هر کیلو

63. تلوریت پتاسیم 100 گرمی مرک

64. توئن 80 یک لیتری مرک آلمان

65. تولوئن 2.5 لیتری مرک آلمان

66. تمد 100 میلی مرک آلمان

67. تیترازول سود 0.1 نرمال مرک آلمان

68. تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان

69. تیترازول سولفوریک 0.1 نرمال مرک آلمان

70. تیترازول سولفوریک 1 نرمال مرک آلمان

71. تیترازول کلرئیدریک 0.1 نرمال مرک آلمان

72. تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان

73. تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان

74. تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمال مرک آلمان

75. تیترازول ید 0.1 نرمال مرک آلمان

76. دی سولفین بلو 25 گرمی مرک آلمان

77. 1و2 دی کلرواتان 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر

78. دی کلرومتان 2.5 لیتری مرک آلمان

79. دی متیل سولفوکساید 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر

80. رایت 25 گرمی مرک آلمان

81. زایلن سیانول 25 گرمی مرک آلمان

82. ساکاروز 1 کیلوئی مرک آلمان

83. سدیم آزاید 100 گرمی مرک آلمان

84. سدیم برهیدرید 100 گرمی مرک آلمان

85. سدیم بنزوات 1 کیلوئی مرک آلمان

86. سدیم پراکسید 500 گرمی مرک آلمان

87. سدیم تیو سولفات 2.5 کیلوئی مرک آلمان هر کیلو

88. سدیم دودسیل سولفات 1 کیلوئی مرک آلمان

89. سدیم دی سولفیت 1 کیلوئی مرک آلمان

90. di- سدیم هیدروژن فسفات 1 کیلوئی مرک آلمان

91. سدیم دی هیدروژن فسفات 1 کیلوئی مرک آلمان

92. تری سدیم سیترات 1 کیلوئی مرک آلمان

93. سدیم کربنات 1 کیلوئی مرک آلمان

94. سدیم کلراید 1 کیلوئی مرک آلمان

95. سدیم فلوراید 1 کیلوئی مرک آلمان

96. سدیم هیدروکسید 1 کیلوئی مرک آلمان

97. سولفات جیوه 250 گرمی مرک آلمان

98. سولفات روی 1 کیلوئی مرک آلمان

99. سولفات منگنز 1 کیلوئی مرک آلمان

100. سولفات منیزیم 2.5 کیلوئی مرک آلمان


  • ایران - تهران - ناصرخسرو ،کوچه خدا بنده لو ،پاساژ نظام زاده، پلاک 3

  • نشانی :

  • 0098 - 21 - 33998152-3 - 0912 - 0216080 - -

  • تلفن:

  • 0098 - 21 - 33998154

  • فکس :

ارسال پيام به شرکت

اگر عضو نمايشگاه باشيد مي توانيد تاريخ و زمان مشاهده پيام خود و همچنين پاسخ ارائه دهنده اين محصول به پيام خود را نيز مشاهده نماييد. در صورت تمايل مي توانيد عضو نمايشگاه شويد

فرستنده:

نام و نام خاوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

گيرنده:

شرکت آبا شیمی

   

عنوان پيام:

متن پيام:

 این کد را وارد کنید :    6723

   توجه: هنگام ارسال پيام، IP شما ذخيره خواهد شد - 54.91.182.88

دفتر مرکزی :

تلفن  : 0098 - 21 - 33998152-3 - 0912 - 0216080 - -

فکس : 0098 - 21 - 33998154

نشانی : ایران - تهران - ناصرخسرو ،کوچه خدا بنده لو ،پاساژ نظام زاده، پلاک 3