نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 90,

محل پروژه

جاده چالوس,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

طراحی فضای داخلی

اتاق نشیمن, هال, اتاق خواب, اتاق مهمان,

طراحی فضای بیرونی

بالکن, ایوان, باغچه,