نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

93/06,

محل پروژه

تهران-خیابان پیروزی,

کاربرد

تجاری,

جداره پارتیشن

تک جداره,

نوع پارتیشن

ثابت,

سطح نهایی

های گلاس,

ویژگی

عایق صوت, عایق حرارت,