نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل پروژه

نور-مازندران,

نوع پروژه

اجرا, بازسازی,

نوع بهسازی

مدرن,

دیوارپوش

رنگ, چوب, سیمان,

سقف

چوب,

مساحت زیر بنا (متر مربع)

250,

رنگ

سفید ، قهوه ای,