نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1385,

محل پروژه

اصفهان,

نوع پروژه

طراحی, اجرا, طراحی, اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی, نوسازی,

نوع سالن

همایش, اجتماعات, همایش, اجتماعات,

فضای طراحی

سالن اجرا, سالن اجرا,

ظرفیت سالن (نفر)

445,

مدت زمان اجرای پروژه

120روز,

شامل
سیستم نورپردازی
سیستم صوتی
میکسر صدا
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
دستگاه کنترل دوربین
تجهیزات الکتریکی
میکروفن
بلند‌گو
تجهیزات کمک آموزشی
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات
سیستم نورپردازی
سیستم صوتی
میکسر صدا
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
دستگاه کنترل دوربین
تجهیزات الکتریکی
میکروفن
بلند‌گو
تجهیزات کمک آموزشی
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات

پروژه های دیگر شبکه-نما-ايرانيان