نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1390,

محل پروژه

تهران,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع بهسازی

بازسازی,

نوع سالن

همایش, اجتماعات,

فضای طراحی

سالن اجرا,

ظرفیت سالن (نفر)

181,

مدت زمان اجرای پروژه

30روز,

شامل
سیستم صوتی
میکسر صدا
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
بلند‌گو
دستگاه مترجم همزمان (تورگاید)
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات

پروژه های دیگر شبکه-نما-ايرانيان