نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1383,

محل پروژه

استان البرز شهرستان کرج,

نوع پروژه

طراحی, اجرا, طراحی, اجرا, طراحی, اجرا, طراحی, اجرا, طراحی, اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی, نوسازی, نوسازی, نوسازی, نوسازی,

نوع سالن

همایش, اجتماعات, همایش, اجتماعات, همایش, اجتماعات, همایش, اجتماعات, همایش, اجتماعات,

فضای طراحی

صحنه, سالن اجرا, صحنه, سالن اجرا, سالن انتظار, سالن اجرا, ورودی, سالن انتظار, صحنه, سالن اجرا, ورودی, سالن انتظار, صحنه, سالن اجرا,

ظرفیت سالن (نفر)

1243,

مدت زمان اجرای پروژه

180روز, 180روز, 180روز, 180روز, 180روز,

شامل
سیستم صوتی
میکسر صدا
سیستم بچینگ
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
تجهیزات اتصال به اینترنت
دستگاه کنترل دوربین
واحد پردازنده مرکزی
تجهیزات الکتریکی
تابلو برق
میکروفن
بلند‌گو
تجهیزات کمک آموزشی
دستگاه مترجم همزمان (تورگاید)
یونیت ریسیور
سیستم پخش
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات
سیستم صوتی
میکسر صدا
سیستم بچینگ
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
تجهیزات اتصال به اینترنت
دستگاه کنترل دوربین
واحد پردازنده مرکزی
تجهیزات الکتریکی
تابلو برق
میکروفن
بلند‌گو
تجهیزات کمک آموزشی
دستگاه مترجم همزمان (تورگاید)
یونیت ریسیور
سیستم پخش
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات
سیستم نورپردازی
سیستم صوتی
میکسر صدا
سیستم بچینگ
مبلمان
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
تجهیزات اتصال به اینترنت
دستگاه کنترل دوربین
ویدئو کنفرانس
تجهیزات الکتریکی
تابلو برق
میکروفن
بلند‌گو
تجهیزات کمک آموزشی
دستگاه مترجم همزمان (تورگاید)
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات
سیستم صوتی
میکسر صدا
سیستم بچینگ
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
تجهیزات اتصال به اینترنت
دستگاه کنترل دوربین
تجهیزات الکتریکی
تابلو برق
میکروفن
بلند‌گو
تجهیزات کمک آموزشی
دستگاه مترجم همزمان (تورگاید)
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات
سیستم نورپردازی
سیستم صوتی
میکسر صدا
سیستم بچینگ
پروژکتور
ویدئو پروژکتور
تجهیزات پخش
صفحه نمایش
موتور پرده
پرده
دوربین
میکسر تصویر
مانیتورها
تجهیزات اتصال به اینترنت
دستگاه کنترل دوربین
تابلو برق
میکروفن
بلند‌گو
تجهیزات کمک آموزشی
دستگاه مترجم همزمان (تورگاید)
سیستم پخش
آمپلی فایر
وسایل جانبی نصب و راه اندازی تجهیزات

پروژه های دیگر شبکه-نما-ايرانيان