نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نوع پروژه

اجرا,

تعداد طبقات

02,

نوع صنعت

ساختمان,

کفپوش

اچ دی اف,

شامل

پیشخوان, میز, صندلی,

شامل
پیشخوان
میز
صندلی