نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1387,

نوع پروژه

اجرا,

تعداد برهای آزاد

4,

نوع صنعت

قطعات خودرو,

کفپوش

اچ دی اف,

شامل

پیشخوان, میز, صندلی, تلویزیون,

شامل
پیشخوان
میز
صندلی
تلویزیون