نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 87,

محل پروژه

بلوار میرداماد,

نوع پروژه

اجرا,

کاربری ساختمان

اداری, تجاری,

نوع نما

اسپایدر, شیشه,