نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

95/02,

محل پروژه

تهران-زعفرانیه-مرکزخریدپالادیوم,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

سبک کار

مدرن,

فضای طراحی

ویترین,

شامل

قفسه بندی,

گروه رنگ

قرمز,

شامل
قفسه بندی