نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل پروژه

خیابان جردن,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع روشویی

بدون پایه,

شامل

آئینه, شیر, دست خشک کن, سیستم دستمال رول باز کن اتوماتیک, جا صابونی, صابون ریز, حوله آویز, مخزن دستمال کاغذی, قفسه دارو, جا مسواکی,

پروژه های دیگر شرکت آسا