نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

94/10,

محل پروژه

تهران-یوسف آباد,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

طراحی فضای داخلی

اتاق پرسنل, اتاق انتظار (لابی), راهرو, آشپزخانه, سرویس بهداشتی,

طراحی فضای بیرونی

ایوان,

مدت زمان اجرای پروژه

3روز,