نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
سبک کار

مدرن,

نورپردازی

داخلی, بیرونی,

طراحی فضای داخلی

اتاق مدیریت, اتاق پرسنل, اتاق کنفرانس, اتاق جلسه, اتاق انتظار (لابی), راه پله, راهرو, سرویس بهداشتی,