نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل پروژه

خیابان بزرگمهر,

نوع پروژه

اجرا,

سبک کار

مدرن,

نورپردازی

داخلی,

طراحی فضای داخلی

اتاق مدیریت, اتاق پرسنل, اتاق کنفرانس, ورودی,

کفپوش

لمينیت,

سقف

سقف کاذب,