نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1393,

محل پروژه

خیابان شیراز جنوبی – خیابان سهیل,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

طراحی فضای داخلی

سالن غذا خوری,

مساحت (مترمربع)

77,

مدت زمان اجرای پروژه

25روز,