نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

94/10,

محل پروژه

تهران-خیابان زرتشت,

کاربرد

اداری,

جداره پارتیشن

تک جداره,

نوع پارتیشن

ثابت,

جنس سازه

آلومینیوم,

جنس پانل

شیشه,

جنس درب

شیشه,

نوع شیشه

شیشه سکوریت,