نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1393,

محل پروژه

لاهیجان,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

نوع تاسیسات

سیستم های هواکش,

کاربرد سازه

تجاری,

مدت زمان اجرای پروژه

45روز,

شرح پروژه
برند هواکش : Mackesh & Dahesh
برند الکترو موتور : Motogen