نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1393/12/01,

محل پروژه

سنندج,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

نوع تاسیسات

سیستم های هواکش,

کاربرد سازه

تجاری,

مدت زمان اجرای پروژه

3ماه,

شرح پروژه
برند هواکش : Mackesh & Dahesh
برند الکترو موتور : SIEMENS