نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1389,

محل پروژه

مشهد,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

نوع تاسیسات

سیستم های هواکش,

کاربرد سازه

اداری, تجاری,

مدت زمان اجرای پروژه

3ماه,

شرح پروژه
برند هواکش : Mackesh & Dahesh
برند الکترو موتور : MOTOGEN