نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1394/12/30,

محل پروژه

مشهد ,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

نوع تاسیسات

سیستم های هواکش,

کاربرد سازه

تجاری,

مدت زمان اجرای پروژه

45روز,

شرح پروژه
برند هواکش : Mackesh & Dahesh
برند الکترو موتور : SIEMENS