نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1395/12,

محل پروژه

تهران-میدان المپیک,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

نوع تاسیسات

سیستم های هواکش, سیستم فن و هواکش,

کاربرد سازه

مسکونی,

مدت زمان اجرای پروژه

3ماه,

شرح پروژه
برند هواکش : Mackesh & Dahesh
برند الکترو موتور : SIEMENS
برند اسموک فن : HUNGARO