نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل اجرا

احمد آیاد-شهرک چوب,

کل ارتفاع قابل حرکت (متر)

6,

محل نصب آسانسور

داخل ساختمان,

سرعت آسانسور (متر بر ثانیه)

0.3,

ظرفیت آسانسور (کیلوگرم)

1500,

محل قرارگیری موتورخانه

پایین,