نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل اجرا

احمد آیاد-شهرک چوب,

کل ارتفاع قابل حرکت (متر)

12,

نوع درب طبقه

اتوماتیک,

سرعت آسانسور (متر بر ثانیه)

0.6,

ظرفیت آسانسور (کیلوگرم)

2500,

محل قرارگیری موتورخانه

پایین,