نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

بهار 92,

محل پروژه

قلهک,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع خاک

مخلوط, رس ماسه دار,

ارتفاع گود (متر)

12 متر,

جنس میلگرد

آهن,

نوع میلگرد

تو پر, تو خالی,

قطر میلگرد (میلیمتر)

32,

فاصله بین گمانه (متر)

2متر,

قطر گمانه (میلیمتر)

110 میلیمتر,

طول گمانه (متر)

6 متر الی 12 متر,

نوع حفاری

خود حفار,

نوع تزریق

تزريق تحت فشار,

ضخامت شاتکریت (سانتیمتر)

10 سانتیمتر,

سطح شاتکریت (متر مربع)

1300 متر مربع,

نوع سیمان

سیمان نوع 2,

مدت زمان اجرای پروژه

45روز,